Lý thuyết: Bảng chia 9 - SGK Cánh diều


Có 54 quả cầu lông xếp đều vào 9 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay