Lý thuyết: Bảng chia 3 - SGK Cánh diều


3 x 4 = 12 vậy 12 : 3 = 4 ...


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay