Lý thuyết bài tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bình chọn:
3.1 trên 10 phiếu

I - Thức ăn và sự tiêu hóa Từ xa xưa, con người đã hiểu rằng : Ăn uống cũng cần như thở.

I - Thức ăn và sự tiêu hóa
Từ xa xưa, con người đã hiểu rằng :
- Ăn uống cũng cần như thở.
- Người ta có thể nhịn ăn (vài tuần) lâu hơn nhịn thở (3 phút), nhưng không thể không ăn mà sống được.
Thức ăn dù đã được nấu nướng, chế biến cũng vẫn còn rát "thô" so với tiêu chuẩn hấp thụ của cơ thể người. Bởi vậy cần phải có hoạt động tiêu hóa(hình 24-1-2).

Hình 24-1. Sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu của quá trình tiêu hóa

Hình 24-2. Sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hóa

II. Các cơ quan tiêu hóa (hình 24-3)

Hình 24-3. Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu