Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 8

Bình chọn:
4.6 trên 42 phiếu

Giải bài 1 trang 80 SGK Sinh học 8. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Đề bài

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Lời giải chi tiết

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau:

- Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học:

+ Các chất hữu cơ : gluxit, lipit; prôtêin ; vitamin, axit nuclêic.

+ Các chất vô cơ : muối khoáng, nước.

- Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa:

+ Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : gluxit, lipit, prôtêin axit nuclêic.

+ Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu