Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào?


Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào? Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Đề bài

Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào?

Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sinh học lớp 7

Lời giải chi tiết

Các ngành động vật đã học trong chương trình sinh học 7

1. Ngành động vật Nguyên Sinh

2. Ngành Ruột khoang

3.  Ngành Giun dẹp

4.  Ngành Giun tròn

5. Ngành Giun đốt

6. Ngành Thân mềm

7. Ngành Chân khớp

8. Ngành động vật có xương sống

Các lớp động vật có xương sống gồm: Các lớp cá, lớp Lưỡng cư, lớp Bò sát, lớp chim, lớp thú

-> Trong đó lớp thú có vị trí tiến hóa cao nhất (đại diện điển hình là con người).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 69 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí