Lập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)


Giải bài tập Bài 2 trang 165 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa trên những kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

Giai đoạn

Thời gian

Sự kiện

Giai đoạn 1954 - 1960:

1955 - 1956

Lấy từ tay địa chủ hơn 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ chia cho nông dân nghèo thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”.

1954 - 1957

Nhân dân miền Bắc đã hoàn thành kế hoạch 3 năm, khôi phục kinh tế thắng lợi. Làm cho đời sống nhân dân miền Bắc ổn định tạo điều kiện để miền Bắc bước vào thời kì mới.

Giai đoạn 1961 - 1969:

1961 - 1965

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bước đầu xây dựng nền móng của CNXH.

Từ 5 - 8 - 1964 đến 1 - 11 - 1968

Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ lần thứ nhất.

19 - 5 - 1959

Khai thông tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển dọc theo bờ biển.

Trong 4 năm 1965 - 1968

Miền Bắc đã đưa vào Nam hàng chục vạn tấn lương thực, thực phẩm, hơn 30 vạn cán bộ, bộ đội tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Giai đoạn 1969 - 1973:

Từ năm 1969 đến 3 - 1972

Miền Bắc chuyển hướng kinh tế lần thứ hai từ thời chiến sang thời bình khôi phục kinh tế, văn hóa, xã hội.

Từ 4 - 1972 đến 12 - 1972.

Chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ.

Trong năm 1972

Miền Bắc động viên trên 22 vạn thanh niên bổ sung cho lực lượng vũ trang trên cả 3 chiến trường ở Đông Dương.

Trong năm 1972

Khối lượng vật chất đưa vào chiến trường trong năm 1972 tăng 1,7 lần so với năm 1971.

Giai đoạn 1973 - 1975:

Cuối tháng 6 - 1973

Miền Bắc căn bản hoàn thành việc tháo gỡ thủy lôi, bom mìn do Mĩ thả trên biển, trên sông, bảo đảm đi lại bình thường.

Sau hai năm 1973 - 1974

Về cơ bản miền Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, hệ thống thủy nông, các công trình văn hóa, giáo dục, y tế,…

Năm 1964 và năm 1971

Kinh tế có bước phát triển: Hai năm đạt mức cao nhất trong 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Trong hai năm 1973 - 1974

Miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên kỹ thuật. Hàng tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí