Phần câu hỏi bài 9 trang 42 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 9 trang 42 VBT toán 9 tập 1. Giá trị của ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 20

Giá trị của \(\sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{{ - 1}}\) bằng

(A) \(\sqrt[3]{3}\)                            (B) \(\sqrt[3]{7}\)

(C) \(\sqrt[3]{9}\)                                (D) \(\sqrt[3]{{27}}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Căn bậc ba của một số a là số x sao cho \({x^3} = a\)

- Tìm giá trị căn bậc ba của các số rồi thực hiện phép tính trừ.

- Tìm giá trị của các đáp án rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(\sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{{ - 1}}\)\( = 2 - ( - 1) = 3\)

Vì \(\sqrt[3]{{27}}\)\( = 3\) nên \(\sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{{ - 1}}\)\( = \sqrt[3]{{27}}\)

Đáp án cần chọn là D.

Câu 21

Giá trị của \(\sqrt[3]{{0,1}}.\sqrt[3]{{0,01}}\) bằng

(A) 1                                        (B) 0,1

(C) 0,01                                   (D) 0,001

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Với a, b bất kì, ta có: \(\sqrt[3]{{ab}} = \sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b}\)

- Tìm giá trị phép nhân đã cho.

- Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt[3]{{0,1}}.\sqrt[3]{{0,01}}\)\( = \sqrt[3]{{0,1.0,01}}\) \( = \sqrt[3]{{0,001}} = 0,1\)

Đáp án cần chọn là B.

Câu 22

Với \(m = \sqrt[3]{{ - 0,008}}\) , ta có:

(A) \(m \ge \sqrt[3]{{ - 0,001}}\)                                 (B) \(m < \sqrt[3]{{ - 0,02}}\)

(C) \(m = 0,2\)                                                 (D) \(m =  - 0,2\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Căn bậc ba của một số \(a\) là số \(x\) sao cho \(x^3=a\).

Lời giải chi tiết:

\(m = \sqrt[3]{{ - 0,008}}\)\( =  - 0,2\)

Đáp án cần chọn là D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Căn bậc ba

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài