Giải mục 3 Thực hành phần mềm Geogebra trang 124 SGK Toán 6 Cánh diều


Hãy vẽ biển báo giao thông như hình vẽ

Đề bài

Hãy vẽ biển báo giao thông như hình vẽ:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đây là hình 1 tam giác đều với màu vàng trong và viền đỏ bên ngoài

Lời giải chi tiết

Bước 1. Mở Geogebra

Bước 2. Vẽ tam giác đều ABC như vẽ tam giác đều đã học ở phần thực hành Trang 122, 123 SGK

Bước 3: Tô màu vàng cho tam giác đều ABC

Chọn tam giác đều ABC (Nhấn chuột vào phần trong hình tam giác)

Chọn thuộc tính "màu sắc"

Chọn màu vàng đậm như trong biển báo

Bước 4. Vẽ tam giác đều DEF và tùy chỉnh bằng cách kéo chuột 

Bước 5: Chọn tam giác DEF và chọn màu trắng

 

Bước 6: Chọn thanh vẽ đa giác để vẽ lần lượt các tứ giác ABFD, ACED, BCEF

Chọn chuột trái vào thanh vẽ đa giác 

Chọn chuột trái lần lượt từ điểm A, đến điểm B, sang điểm F, rồi tới điểm D và quay lại vị trí điểm A, ta được. 

Làm tương tự với hai tứ giác còn lại là ACED và BCEF

Bước 7: Cho chuột về vị trí ô di chuyển

Chọn tứ giác ABFD bằng cách nhấn chuột vào phần trong tứ giác đó

Tô màu đỏ 

Làm tương tự với hai tứ giác còn lại là ACED và BCEF

Bước 8. Ẩn các điểm A, B, C, D, E, F bằng cách chọn chuột vào từng điểm

- Chọn chuột vào điểm A

- Chọn thuộc tính "Căn bản"

- Bỏ tích phần "Hiện thị đối tượng" và "Hiện thị tên"

Bước 9. Chèn chữ "GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG ƯU TIÊN"

Chọn chuột vào ô thanh trượt

Tiếp theo chọn chuột vào ô chèn chữ

Chọn chuột vào vùng làm việc, khi đó sẽ hiện thị hộp thoại văn bản

Nhập văn bản GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG ƯU TIÊN vào hộp thoại (chú ý xuống dòng )

In đậm và tô màu xanh cho chữ

Bước 10: Chọn chuột phải vào vùng làm việc, chọn "Lưới"

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí