Luyện tập 3 Thực hành phần mềm Geogebra trang 120 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm bội chung nhỏ nhất của 186 và 194

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nhập lệnh BSCNN(186,194) rồi bấm Enter

Kết quả: 18042


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Thực hành phần mềm Geogebra