Luyện tập 1 Thực hành phần mềm Geogebra trang 120 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm các ước của 482

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tìm các ước số của số a. ta nhập lệnh DanhSachUocSo(a)

Lời giải chi tiết

Nhập lệnh DanhSachUocSo(482)

Kết quả: {1, 2, 241, 482}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Thực hành phần mềm Geogebra