Luyện tập 2 Thực hành phần mềm Geogebra trang 120 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm ước chung lớn nhất của 132 và 150

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nhập lệnh USCLN(132,150) rồi bấm ENTER

Kết quả: 6


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Thực hành phần mềm Geogebra