Bài 4.9 trang 201 SBT giải tích 12


Đề bài

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) \((5 - 7i) + \sqrt 3 x = (2 - 5i)(1 + 3i)\)

b)  \(5 – 2ix = (3 + 4i)(1 – 3i)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuyển vế, đổi dấu, sử dụng các phép toán trên tập số phức để tính toán.

Lời giải chi tiết

a) \((5 - 7i) + \sqrt 3 x = (2 - 5i)(1 + 3i)\)\( \Leftrightarrow \sqrt 3 x = \left( {2 - 5i} \right)\left( {1 + 3i} \right) - 5 + 7i\)

\( \Leftrightarrow \sqrt 3 x = 2 - 5i + 6i + 15 - 5 + 7i\) \( \Leftrightarrow \sqrt 3 x = 12 + 8i\) \( \Leftrightarrow x = \dfrac{{12}}{{\sqrt 3 }} + \dfrac{8}{{\sqrt 3 }}i\)

b) \(5 - 2ix = \left( {3 + 4i} \right)\left( {1 - 3i} \right)\) \( \Leftrightarrow 5 - 2ix = 3 + 4i - 9i + 12\) \( \Leftrightarrow 5 - 2ix = 15 - 5i\)

\( \Leftrightarrow 2ix =  - 10 + 5i\) \( \Leftrightarrow x = \dfrac{{ - 10 + 5i}}{{2i}} = \dfrac{{ - 10i - 5}}{{ - 2}}\) \( \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{2} + 5i\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.