Giải Bài 36 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a)     (39 – 2 689) + 2 689;

b)    –(12 345 – 999);

c)     (-1 312) – (1 998 – 1 312)

d)    (-6 955) – 33 – 45 – (-133);

e)     (-21) – 23 – [16 – (-18) – 18 – 16] + 2 144;

g)    (- 2 020) – 2 018 – 2 016 -…- 2 008.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phá ngoặc, nhóm các số đối nhau hoặc các số có tổng “đẹp” lại với nhau

Lời giải chi tiết

a)     (39 – 2 689) + 2 689 = 39 – 2 689 + 2 689 = 39 + 0 = 39

b)    –(12 345 – 999) = - (12 345 – 1 000 +1) = - (11 345 +1) = -11 346

c)     (-1 312) – (1 998 – 1 312) = (-1 312) – 1 998 + 1 312 = (-1 312) + 1 312 – 1998 = 0 – 1 998 = -1 998

d)    (-6 955) – 33 – 45 – (-133) = (-6 955) + (-33) + ( -45) +133  = [ (-6 955) + ( -45 )] + [(-33 + 133] = - 7 000 + 100 = - (7 000 – 100) = -6 900

e)     (-21) – 23 – [16 – (-18) – 18 – 16] + 2 144 = (-21) - 23 – (16 + 18 – 18 – 16) + 2 144 = (-44) – 0+ 2 144  = 2 100

g) (- 2 020) – 2 018 – 2 016 -…- 2 008

= - (2 020 + 2 018 +…+ 2 008)

= - [ ( 2 020 + 2 008) + (2 018 + 2 010) + (2 016 + 2 012) + 2 014]

= - (4 028 + 4 028 + 4 028 + 2 014)

= - 14 098


Bình chọn:
4.3 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.