Giải Bài 34 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tại câu lạc bộ Toán học, ba bạn Lâm, Hùng và Khánh tranh luận với nhau:

Bạn Lâm khẳng định luôn tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số trừ và số bị trừ; bạn Hùng thì bảo tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng chỉ lớn hơn số bị trừ, còn bạn Khánh cho rằng không thể tìm được hai số nguyên nào như bạn Lâm và bạn Hùng khẳng định. Theo em, bạn nào đúng. Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ví dụ các số nguyên thỏa mãn khẳng định của Lâm, Hùng

Nếu Lâm, Hùng đúng thì Khánh sai

Lời giải chi tiết

Bạn Lâm đúng. Ví dụ (-2) - (-3) = 1 (1 > (-2) ; 1 > (-3))

Bạn Hùng đúng. Ví dụ (-3) – (-1) = -2 ( -2 > (-3) ; -2 < (-1))

Vậy bạn Lâm và Hùng đúng, còn bạn Khánh sai


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu