Giải Bài 32 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Vào mùa mưa, mực nước trung bình của một số hồ chứa cao hơn 5 m so với mực nước mưa thông thường. Vào mùa khô, mực nước trung bình của hồ chứa đó lại thấp hơn 3 m so với mực nước thông thường. Mực nước trung bình của hồ chứa đó vào mùa mưa và mùa khô chênh nhau bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Coi mực nước cao hơn thông thường biểu thị số chỉ mực nước dương, thấp hơn  thông thường biểu thị số chỉ mực nước âm

Lời giải chi tiết

Coi mực nước của hồ cao hơn 5 m só với thông thường là +5 m, thấp hơn thông thường là  -3 m. Mực nước chênh lệch giữa mùa mưa và mùa khô của hồ đó là:

5 – (-3) = 8 (m)


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu