Giải Bài 35 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Chọn số thích hợp vào [?]

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính

Ta có a – (a – b) = b; b + (a – b) = a

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Giải Bài 36 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Tính một cách hợp lí: a) (39 – 2 689) + 2 689; b) –(12 345 – 999); c) (-1 312) – (1 998 – 1 312) d) (-6 955) – 33 – 45 – (-133); e) (-21) – 23 – [16 – (-18) – 18 – 16] + 2 144; g) (- 2 020) – 2 018 – 2 016 -…- 2 008.

 • Giải Bài 37 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Cho các số nguyên a,b,c,d. Chứng tỏ rằng x,y là hai số đối nhau, biết x = (-a) + b – (c+d) và y = c – b + (d+a)

 • Giải Bài 38 trang 80 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Tìm số nguyên x, biết: a) x – 345 = 69; b) x – 345 – 69 = -12; c) x + [(-703)+12] = -900; d) 12987 – x – [(-720) + 1 247 – 247] = 12 987.

 • Giải Bài 39 trang 80 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Cho một dải ô gồm 20 ô (quy ước ô đầu tiên bên trái là ô thứ nhất, ô tiếp theo là ô thứ hai,…, ô cuối cùng là ở bên phải là ô thứ 20). Ở các ô thứ hai, thứ tư và thứ 7 được điền lần lượt các số -17; -36 và -19. a) Tìm số nguyên cho [?] sao cho tổng của 4 số ở bốn ô liền nhau bằng -100; b) Gọi x, t lần lượt là tổng của 10 số đầu và 10 số cuối được điền vào dải ô. Tìm hiệu của x – y.

 • Giải Bài 34 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Tại câu lạc bộ Toán học, ba bạn Lâm, Hùng và Khánh tranh luận với nhau: Bạn Lâm khẳng định luôn tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số trừ và số bị trừ; bạn Hùng thì bảo tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng chỉ lớn hơn số bị trừ, còn bạn Khánh cho rằng không thể tìm được hai số nguyên nào như bạn Lâm và bạn Hùng khẳng định. Theo em, bạn nào đúng. Vì sao?

 • Giải Bài 33 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Quan sát trục số nằm ngang ở Hình 7 và thực hiện các phép tính sau: a) d – c ; b) (-c) – d ; c) c – (-d) ; d) (-d) – (-c).

 • Giải Bài 32 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Vào mùa mưa, mực nước trung bình của một số hồ chứa cao hơn 5 m so với mực nước mưa thông thường. Vào mùa khô, mực nước trung bình của hồ chứa đó lại thấp hơn 3 m so với mực nước thông thường. Mực nước trung bình của hồ chứa đó vào mùa mưa và mùa khô chênh nhau bao nhiêu mét?

 • Giải Bài 31 trang 79 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Thực hiện các phép tính sau: a) 12 -13; b) (-511) – (-11); c) 0 – (12 345 + 15) d) 333 – [(-14 657+57] – 78

 • Giải Bài 30 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? a) Với a, b là các số nguyên dương, hiệu a – b là một số nguyên dương. b) Với a, b là các số nguyên âm, hiệu a – b là một số nguyên âm. c) Số 0 trừ đi một số nguyên thì bằng số đối của số nguyên đó.