Giải bài 3 trang 28 vở bài tập Địa lí 7


Giải bài 3 trang 28 vbt Địa lí 7, Chọn biểu đồ chế độ nước của các sông X và sông Y phù hợp với biểu đồ mưa A, B, C trên trang 40 SGK. Nhận xét:

Đề bài

Chọn biểu đồ chế độ nước của các sông X và sông Y phù hợp với biểu đồ mưa A, B, C trên trang 40 SGK. Nhận xét:

a. Đặc điểm chế độ nước của sông X:

+ Tổng lượng mưa cả năm …………………………………..

+ Thời kì nước sông tập trung cao từ tháng ………….. đến …………..

+ Thời kì nước thấp từ tháng ………….. đến tháng ………….. năm sau.

+ Đối chiếu với ba biểu đồ lượng mưa: A, B, C thì biểu đồ chế độ nước của sông X là phù hợp với chế độ mưa của biểu đồ: A.

b. Đặc điểm chế độ nước của sông Y:

+ Tổng lượng mưa cả năm ………………………………………..

+ Thời kì nước sông tập trung cao từ tháng ………….. đến tháng …………..

+ Thời kì nước thấp từ tháng ………….. đến tháng ………….. năm sau.

+ Đối chiếu với ba biểu đồ lượng mưa: A, B, C thì biểu đồ chế độ nước của sông Y là phù hợp với chế độ mưa của biểu đồ: ……………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a. Đặc điểm chế độ nước của sông X:

+ Tổng lượng mưa cả năm rất lớn.

+ Thời kì nước sông tập trung cao từ tháng 3 đến 8.

+ Thời kì nước thấp từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau.

+ Đối chiếu với ba biểu đồ lượng mưa: A, B, C thì biểu đồ chế độ nước của sông X là phù hợp với chế độ mưa của biểu đồ: A.

b. Đặc điểm chế độ nước của sông Y:

+ Tổng lượng mưa cả năm nhỏ, phân hóa theo mùa.

+ Thời kì nước sông tập trung cao từ tháng 6 đến tháng 9.

+ Thời kì nước thấp từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.

+ Đối chiếu với ba biểu đồ lượng mưa: A, B, C thì biểu đồ chế độ nước của sông Y là phù hợp với chế độ mưa của biểu đồ: C.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài