Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu
Bài 1 trang 48 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 48 vbt Địa lí 7, Nêu các hoạt động kinh tế truyền thống của các dân tộc phương Bắc có tên trong bảng dưới đây?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 49 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 49 vbt Địa lí 7, * Các tài nguyên chính của đới lạnh:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 49 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 49 vbt Địa lí 7, Hãy điền các nội dung sau vào sơ đồ (H.14) thể hiện mối quan hệ giữa môi trường với con người ở đới lạnh: - Khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 50 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 50 vở bài tập Địa lí 7, Ở môi trường đới lạnh, dân cư thường phân bố tập trung trong các vùng:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 50 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 50 vbt Địa lí 7, Loài gia súc thân thuộc đối với các dân tộc sinh sống ở đới lạnh là:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 50 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 50 vbt Địa lí 7, Hoạt động kinh tế mới đã bắt đầu phát triển gần đây ở đới lạnh là:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 50 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 50 vbt Địa lí 7, Vấn đề nào chưa phải là mối lo hiện nay ở đới lạnh?

Xem chi tiết

Các chương, bài khác