Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu
Bài 1 trang 91 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 91 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 41.1 và hình 42.1 SGK, hãy ghi vào bảng dưới đây nhận xét về:

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 vở bài tập Địa lí 7

Dựa vào hình 42.1 trang 128 SGK, hãy trình bày các kiểu môi trường ở Trung và Nam Mỹ vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 92 vở bài tập Địa lí 7, Ghép đôi các nội dung ở cột A tương ứng với các ý ở cột B và ghi kết quả vào cột C để nêu rõ sự đa dạng, phong phú của môi trường rừng Xích đạo A-ma-dôn

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 92 vở bài tập Địa lí 7, Tính chất nóng ẩm của lục địa Nam Mỹ chính là do ảnh hưởng của:

Xem lời giải

Bài 5 trang 93 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 93 vở bài tập Địa lí 7, Tự nhiên của hai lục địa Nam Mỹ và châu Phi giống nhau ở đặc điểm:

Xem lời giải

Bài 6 trang 93 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 93 vở bài tập Địa lí 7, Sự xuất hiện dải hoang mạc ven biển phía Tây miền Trung An-đét, chủ yếu do ảnh hưởng của:

Xem lời giải

Bài 7 trang 93 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 93 vở bài tập Địa lí 7, Thảo nguyên Pam-pa ở Nam Mỹ là môi trường đặc trưng của kiểu khí hậu:

Xem lời giải

Bài 8 trang 93 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 93 vở bài tập Địa lí 7, Kiểu khí hậu phổ biến ở dải đất phía Tây Nam Mỹ là:

Xem lời giải