Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bình chọn:
4.5 trên 52 phiếu
Bài 1 trang 96 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 96 vở bài tập Địa lí 7, Sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mỹ thể hiện ở phân chia ruộng đất không công bằng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 96 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 44.4 SGK hãy nêu tên và địa bàn phân bố các cây trồng chính ở Trung và Nam Mỹ vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 97 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 97 vở bài tập Địa lí 7, Hai hình thức sản xuất đại điền trang và tiểu điền trang ở Trung và Nam Mỹ có điểm giống nhau về:

Xem lời giải

Bài 4 trang 97 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 97 vở bài tập Địa lí 7, Tình trạng lệ thuộc chặt chẽ của nền nông nghiệp Trung và Nam Mỹ vào nước ngoài, biểu hiện ở:

Xem lời giải

Bài 5 trang 97 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 97 vở bài tập Địa lí 7, Biện pháp nào sau đây đã không được các nước Trung và Nam Mỹ sử dụng để điều chỉnh sự bất hợp lý trong sở hữu ruộng đất:

Xem lời giải

Bài 6 trang 97 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 97 vở bài tập Địa lí 7, Điểm hạn chế lớn nhất của nông nghiệp Trung và Nam Mỹ là:

Xem lời giải