Bài 55. Kinh tế châu Âu

Bình chọn:
4.8 trên 118 phiếu
Bài 1 trang 117 vở bài tập Địa lí 7

Sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả kinh tế cao, nhờ:

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 117 vở bài tập Địa lí 7, Quá trình phát triển của công nghiệp châu Âu - Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hóa

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 117 vở bài tập Địa lí 7, Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu cùng phát triển đa dạng với nhiều loại hình:

Xem lời giải

Bài 4 trang 117 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 117 vở bài tập Địa lí 7, Hãy ghi tên các nông sản chính của một số nước ở châu Âu vào các ô trống trên lược đồ hình 39 dưới đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 118 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 118 vở bài tập Địa lí 7, Ngành sản xuất nông nghiệp chuyên môn hóa của các nước ven vùng Địa Trung Hải là

Xem lời giải

Bài 6 trang 118 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 118 vở bài tập Địa lí 7, Trong cơ cấu nông nghiệp, ngành sản xuất chiếm ưu thế của các nước Anh, Đức, Ba Lan, Đan Mạch là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 118 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 118 vở bài tập Địa lí 7, Vùng công nghiệp trên trục sông Rai-nơ và Rua (Đức) từ lâu nổi tiếng với các ngành công nghiệp:

Xem lời giải

Bài 8 trang 118 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 118 vở bài tập Địa lí 7, Thế mạnh của vùng công nghiệp trên trục sông Von-ga là các ngành:

Xem lời giải

Bài 9 trang 119 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 9 trang 119 vở bài tập Địa lí 7, Lĩnh vực nào không phải thế mạnh của dịch vụ du lịch miền Trung Âu:

Xem lời giải