Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng

Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 24 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 24 vbt Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ ở bài tập số 1, trang 35 SGK, hãy nêu rõ hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 24 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 24 vbt Địa lí 7, Điền vào các chỗ chấm trong ô trống ở sơ đồ H.6 dưới đây các ý thích hợp để nêu rõ tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng đối với tài nguyên môi trường.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 25 vbt Địa lí 7, Để bảo vệ môi trường ở đới nóng, nhiều nước đã: a. Tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài b. Phân bố lại dân cư c. Khuyến khích phong trào trồng cây gây rừng d. Khai hoang các vùng đất mới

Xem chi tiết

Bài 4 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 25 vbt Địa lí 7, Việc bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp là vấn đề cấp thiết nhất trên vùng địa hình: a. Đồng bằng b. Ven biển c. Đồi núi, cao nguyên d. Ven sông

Xem chi tiết

Bài 5 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 25 vbt Địa lí 7, Việc phát triển các khu nhà ổ chuột ngày càng nhiều ở những đô thị đới nóng đã gây nên tình trạng suy thoái trầm trọng nguồn tài nguyên: a. Đất đai b. Nguồn nước c. Rừng d. Thủy sản

Xem chi tiết

Bài 6 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 25 vbt Địa lí 7, Nhằm phát triển kinh tế một cách bền vững, nhiều nước ở đới nóng đã:

Xem chi tiết