Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

Bình chọn:
4.5 trên 52 phiếu
Bài 1 trang 79 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 79 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào H.37.1 trang 116 SGK và kiến thức đã học, hãy lập bảng thống kê về mật độ dân số và vùng phân bố dân cư Bắc Mỹ theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 79 vở bài tập Địa lí 7, a. tên 4 vùng kinh tế lớn: Hồ Lớn, Đông Bắc, ven vịnh Mê-hi-cô, ven Thái Bình Dương

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 80 vở bài tập Địa lí 7, Yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tình trạng thưa thớt của dân cư vùng đất phía Tây kinh tuyến 100oT ở Bắc Mỹ

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 80 vở bài tập Địa lí 7, Hai thành phố lớn thuộc dải siêu đô thị ven Hồ Lớn, có dân số trên 5 triệu dân là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 80 vở bài tập Địa lí 7, Tính chất chuyên môn hóa của vùng kinh tế miền nam và ven biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thể hiện ở cơ cấu các ngành công nghiệp tập trung vào lĩnh vực:

Xem lời giải

Bài 6 trang 81 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 81 vở bài tập Địa lí 7, Sự xuất hiện các dải siêu đô thị ở Bắc Mỹ phần lớn gắn liền với:

Xem lời giải