Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Bình chọn:
4 trên 41 phiếu
Bài 1 trang 94 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 94 vở bài tập Địa lí 7, Điền tên các đô thị có dân số trên 5 triệu người vào các số 1, 2, … ở ghi chú, tương ứng với vị trí trên lược đồ hình 29 dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 94 vở bài tập Địa lí 7, Ghép đôi các nội dung ở cột A phù hợp với các ý ở cột B và ghi kết quả vào cột C để giải thích tình trạng dân cư thưa thớt của các vùng I, II trên lược đồ hình 29.

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 95 vở bài tập Địa lí 7, Hãy hoàn chỉnh sơ đồ hình 30 để so sánh đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ bằng cách sử dụng các cụm từ dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 96 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 96 vở bài tập Địa lí 7, Tương tự Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ từ trước thế kỉ XVI đã có người:

Xem lời giải

Bài 5 trang 96 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 96 vở bài tập Địa lí 7, Vùng đồng bằng có dân cư sinh sống và sản xuất tập trung nhất là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 96 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 96 vở bài tập Địa lí 7, Sự có mặt đông đúc của người da đen ở vùng Đông Nam Bra-xin là do:

Xem lời giải

Bài 7 trang 96 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 96 vở bài tập Địa lí 7, Vấn đề xã hội gay gắt nhất hiện nay của Trung và Nam Mỹ, chính là:

Xem lời giải