Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu
Bài 2 trang 98 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 98 vở bài tập Địa lí 7, Hoàn chỉnh sơ đồ hình 31 dưới đây, bằng cách nối mũi tên theo hướng thích hợp để biểu thị sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khi khai thác rừng A-ma-dôn:

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 98 vở bài tập Địa lí 7, Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Nhờ ưu thế của khí hậu nhiệt đới hải dương, các nước vùng biển Ca-ri-bê đang ra sức khai thác thế mạnh:

Xem lời giải

Bài 6 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Tình trạng thiếu ổn định của nền kinh tế các nước Trung và Nam Mỹ xuất phát từ nguyên nhân:

Xem lời giải

Bài 5 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Nước có thế mạnh nhất về công nghiệp khai thác và lọc dầu ở Trung và Nam Mỹ là:

Xem lời giải

Bài 4 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Các nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu phân bố:

Xem lời giải

Bài 3 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Nêu một số thông tin về khối liên kết kinh tế Mec-cô-xua (MERCOSUR)

Xem lời giải