Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

Bình chọn:
4.3 trên 50 phiếu
Bài 1 trang 31 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 31 vbt Địa lí 7, Hãy ghép đôi các nội dung ở cột A phù hợp với các ý ở cột B và ghi kết quả vào cột C để nêu lên những biện pháp mà nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hòa đã áp dụng nhằm sản xuất ra khôi lượng nông sản lớn, có giá trị cao:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 32 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 32 vbt Địa lí 7, Chọn nội dung thích hợp và ghi vào bảng dưới đây để nêu rõ sự phân bố các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới ôn hòa.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 32 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 32 vbt Địa lí 7, Tính chất hiện đại của nền nông nghiệp nhiệt đới ôn hòa thể hiện ở:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 33 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 33 vbt Địa lí 7, Ngành chăn nuôi gia súc lớn ở đới ôn hòa phát triển mạnh từ lâu nhờ:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 33 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 33 vbt Địa lí 7, Trong số những bất lợi của sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa, yếu tố nào không có ảnh hưởng?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 33 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 33 vbt Địa lí 7, Điểm khác biệt trong sản xuất nông nghiệp ở vùng ôn đới so với vùng nhiệt đới là

Xem chi tiết

Bài 7 trang 33 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 33 vbt Địa lí 7, Tính chất tiên tiến của nền nông nghiệp đới ôn hòa biểu hiện ở

Xem chi tiết