Bài 41.Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Bình chọn:
4 trên 26 phiếu
Bài 1 trang 88 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 88 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 41.1, trang 126 SGK hãy ghi nhận xét về đặc điểm các khu vực địa hình (ĐH) của lục địa Nam Mỹ vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 vở bài tập Địa lí 7

Quan sát hình 36.2 và hình 41.1 SGK hãy so sánh đặc điểm địa hình (ĐH) của Nam Mỹ và Bắc Mỹ, ghi nhận xét vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 89 vở bài tập Địa lí 7, a. Điền tên thích hợp vào chỗ chấm dưới đây, các bộ phận tự nhiên (A,B), các dạng địa hình núi (N), sơn nguyên (SN), đồng bằng (ĐB), sông chính (S) của khu vực Trung và Nam Mỹ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 90 vở bài tập Địa lí 7, Điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của eo đất Trung Mỹ

Xem lời giải

Bài 5 trang 90 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 90 vở bài tập Địa lí 7, Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc điểm của vị trí địa lí quần đảo Ăng-ti

Xem lời giải

Bài 6 trang 90 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 90 vở bài tập Địa lí 7, Sự đa dạng của thiên nhiên vùng núi An-đét có được, nhờ:

Xem lời giải