Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu
Bài 1 trang 83 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 83 vở bài tập Địa lí 7, Nêu các ngành công nghiệp (CN) quan trọng của 3 nước Bắc Mỹ vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 84 vở bài tập Địa lí 7, Nêu một số thông tin về tổ chức “Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA)”

Xem lời giải

Bài 3 trang 84 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 84 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng thống kê trang 124 SGK, hãy: a. Xác định tên các nước tương ứng với biểu đồ (A, B, C) dưới đây.

Xem lời giải

Bài 4 trang 85 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 85 vở bài tập Địa lí 7, Ghép đôi các nội dung ở cột A, phù hợp với các ý ở cột C và ghi kết quả vào cột B để thể hiện đúng vùng phân bố của các ngành công nghiệp Bắc Mỹ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 85 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 85 vở bài tập Địa lí 7, Ở Hoa Kỳ, các ngành công nghiệp chủ yếu đều nằm dưới quyền kiểm soát của:

Xem lời giải

Bài 6 trang 85 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 85 vở bài tập Địa lí 7, Công nghiệp truyền thống ở Hoa Kỳ là thế mạnh từ lâu của vùng công nghiệp:

Xem lời giải

Bài 7 trang 85 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 85 vở bài tập Địa lí 7, Ngành công nghiệp nào dưới đây không phải thế mạnh của “vành đai Mặt Trời”

Xem lời giải

Bài 8 trang 86 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 86 vở bài tập Địa lí 7, Tính chất tiên tiến, hiện đại của nền kinh tế Bắc Mỹ thể hiện ở cơ cấu GDP, trong đó:

Xem lời giải