Bài 59. Khu vực Đông Âu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 125 vở bài tập Địa lí 7 Bài 1 trang 125 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 125 vở bài tập Địa lí 7, Lập bảng tóm tắt các đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực Đông Âu như dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 125 vở bài tập Địa lí 7 Bài 2 trang 125 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 125 vở bài tập Địa lí 7, Ghép đôi các nội dung ở cột A tương ứng với các ý ở cột B và ghi kết quả vào cột C để trình bày các thuận lợi và khó khăn của miền Đông Âu với sự phát triển nền nông và công nghiệp.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 126 vở bài tập Địa lí 7 Bài 3 trang 126 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 126 vở bài tập Địa lí 7, Sự đối lập khí hậu giữa các miền trên lãnh thổ Đông Âu biểu hiện ở:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 126 vở bài tập Địa lí 7 Bài 4 trang 126 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 126 vở bài tập Địa lí 7, Tính chất chung của các sông lớn miền Đông Âu là:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 126 vở bài tập Địa lí 7 Bài 5 trang 126 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 126 vở bài tập Địa lí 7, Vùng biển giúp nhiều nước Đông Âu mở rộng giao thương với Nam Âu là:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 127 vở bài tập Địa lí 7 Bài 6 trang 127 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 127 vở bài tập Địa lí 7, Trong số các nước Đông Âu, nước nào có điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển toàn diện nông, lâm, công nghiệp và giao thông vận tải:

Xem chi tiếtHỏi bài