Bài 51. Thiên nhiên châu Âu

Bình chọn:
4.1 trên 55 phiếu
Bài 1 trang 109 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 109 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ thiên nhiên châu Âu hình 51.1 SGK, hãy ghi tóm tắt đặc điểm phân bố các loại địa hình chính và nêu một số địa hình tiêu biểu theo bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 109 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 51.1 và 51.2 SGK, nêu nhận xét: - Phía Tây châu Âu có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn phía Đông nhờ:

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 109 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào ghi chú của lược đồ hình 36, hãy xác định tên các vùng núi cổ (A,B), các mạch núi trẻ (1,2) và các đồng bằng lớn (I,II) ở châu Âu như dưới đây: Tô màu để phân biệt rõ hơn 3 vùng địa hình chính:

Xem lời giải

Bài 4 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Điểm nào sau đây không phải đặc điểm của vị trí địa lý châu Âu:

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Chiếm ưu thế ở châu Âu là dạng địa hình:

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Các bán đảo lớn ở miền Nam Âu theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Đồng bằng dạng bồn địa lớn nhất ở châu Âu là:

Xem lời giải