Bài 56. Khu vực Bắc Âu

Bình chọn:
4.8 trên 43 phiếu
Bài 1 trang 119 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 119 vở bài tập Địa lí 7, Điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu có nhiều khó khăn đối với sản xuất và đời sống:

Xem lời giải

Bài 2 trang 119 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 119 vở bài tập Địa lí 7, Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên một cách hợp lý để phát triển kinh tế:

Xem lời giải

Bài 3 trang 119 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 119 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ trên cùng một hệ tọa độ, biểu đồ hình cột biểu hiện sản lượng giấy và bình quân đầu người về giấy, bìa năm 1999 của một số nước Bắc Âu.

Xem lời giải

Bài 4 trang 120 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 120 vở bài tập Địa lí 7, Đặc điểm nào không phải dấu vết tiêu biểu của địa hình băng hà cổ lục địa vùng Bắc Âu

Xem lời giải

Bài 5 trang 120 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 120 vở bài tập Địa lí 7, Cùng nằm trên bán đảo Xcan-đi-na-vi, nhưng khí hậu Na Uy và Thụy Điển khác nhau, là do:

Xem lời giải

Bài 6 trang 121 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 121 vở bài tập Địa lí 7, Thế mạnh kinh tế biển của hai nước Na Uy và Ai-xơ-len biểu hiện ở sự phong phú của:

Xem lời giải

Bài 7 trang 121 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 121 vở bài tập Địa lí 7, Trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Âu, ngành trồng trọt đóng vai trò thứ yếu, vì:

Xem lời giải