Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Bình chọn:
4.9 trên 78 phiếu
Bài 1 trang 19 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 19 vbt Địa lí 7, Quan sát lược đồ các khu vực thâm canh lúa nước (H.3) và ghi chú giải, tô màu theo yêu cầu dưới đây: (tham khảo thêm H.8.4 trang 27 SGK). Tô màu các khu vực có thâm canh lúa nước.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 20 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 20 vbt Địa lí 7, Lập bảng so sánh đặc điểm giữa các hình thức sản xuất nông nghiệp ở đới nóng theo bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 20 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 20 vbt Địa lí 7, Nối mũi tên giữa các dữ liệu dưới đây của sơ đồ H.4 để thể hiện sự gia tăng dân số và sản lượng lương thực ở khu vực châu Á gió mùa.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 21 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 21 vbt Địa lí 7, Dựa vào H.8.6 và H.8.7 trang 29 SGK, hãy lập bảng nhận xét, so sánh hai hình thức làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức với việc bảo vệ môi trường ở vùng đồi núi.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 21 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 21 vbt Địa lí 7, Điều nào không đúng với hình thức sản xuất nông nghiệp kiểu đồn điền: a. Sử dụng nhiều máy móc b. Sử dụng tối đa nguồn lao động thủ công có tiền lương thấp c. Sản phẩm phần lớn dành để xuất khẩu d. Chủ nhân thưừong là tư bản nước ngoài

Xem chi tiết

Bài 6 trang 21 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 21 vbt Địa lí 7, Thâm canh là phương pháp canh tác nhằm: a. Tăng sản lượng bằng cách mở rộng diện tích b. Tăng năng suất bằng tận dụng nguồn lao động c. Tăng diện tích bằng biện pháp khai hoang d. Tăng năng suất bằng đầu tư các tiến bộ kĩ thuật nông nghiệp

Xem chi tiết

Bài 7 trang 21 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 21 vbt Địa lí 7, Điểm tương đồng giữa thâm canh lúa nước và đồn điền là: a. Có sự kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi b. Cùng sản xuất nhiều lương thực để xuất khẩu c. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến d. Tất cả đều sai

Xem chi tiết

Bài 8 trang 22 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 22 vbt Địa lí 7, Những thành tựu gần đây trong sản xuất nông nghiệp ở một số nước châu Á là nhờ có: a. Nguồn lao động ngày càng đông b. Diện tích canh tác ngày càng mở rộng c. Khí hậu nóng ẩm quanh năm d. Tiến hành cuộc cách mạng xanh và có chính sách nông nghiệp đúng đắn

Xem chi tiết