Bài 26. Thiên nhiên châu Phi

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu
Bài 1 trang 57 vở bài tập Địa lí 7 Bài 1 trang 57 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 57 vở bài tập Địa lí 7, Lược đồ H.26.1 trang 83 SGK cho thấy:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 57 vở bài tập Địa lí 7 Bài 2 trang 57 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 57 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ H.26.1, trang 83 SGK, hãy ghi chú vào lược đồ H.18 dưới đây vị trí hồ Vic-to-ri-a, sông Nin, sông Ni-giê, sông Công-gô, sông Dăm –be-di, các biển và vịnh bao quanh châu lục.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 58 vở bài tập Địa lí 7 Bài 3 trang 58 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 58 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ H.26.1 trang 83 SGK, hãy lập bảng mô tả sự phân bố khoáng sản theo mẫu dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 58 vở bài tập Địa lí 7 Bài 4 trang 58 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 58 vở bài tập Địa lí 7, Châu phi có khí hậu nóng quanh năm, là do đại bộ phận lãnh thổ:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 58 vở bài tập Địa lí 7 Bài 5 trang 58 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 58 vở bài tập Địa lí 7, Xuy-ê là kênh đào có vai trò:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 59 vở bài tập Địa lí 7 Bài 6 trang 59 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 59 vở bài tập Địa lí 7, Bồn địa có lượng mưa dồi dào nhất ở châu Phi là:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 59 vở bài tập Địa lí 7 Bài 7 trang 59 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 59 vở bài tập Địa lí 7, Địa hình với nhiều cao nguyên rộng, thung lũng sâu, hồ lớn dài và hẹp nằm ở:

Xem chi tiếtHỏi bài