Chương I - Môi trường đới nóng, hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

Bình chọn:
4.5 trên 89 phiếu
Bài 1 trang 13 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 13 vbt Địa lí 7, Giới hạn của môi trường đới nóng

Xem chi tiết

Bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 13 vbt Địa lí 7, Nêu các đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm và ghi vào bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 7

Đoạn văn trong bài tập đã nêu rõ một số đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Biểu đồ phù hợp với ảnh cảnh rừng là ... Vì biểu đồ này cho thấy nhiệt độ ... Và lượng mưa ... Rất phù hợp ...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 14 vbt Địa lí 7, Điểm giống nhau cơ bản giữa các kiểu môi trường đới nóng là:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 14 vbt Địa lí 7, Đặc điểm nào không đúng với kiểu thời tiết của môi trường xích đạo ẩm:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 14 vbt Địa lí 7, Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 14 vbt Địa lí 7, Ghép đôi các nội dung ở cột A với các ý phù hợp ở cột B và ghi vào cột C để nêu rõ các đặc điểm của rừng thường xanh trong môi trường xích đạo ẩm.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 15 vbt Địa lí 7, Hai đặc điểm chính của khí hậu nhiệt đới: a. Nhiệt độ quanh năm ……… nhưng có sự thay đổi ……… càng về gần chí tuyến, nhiệt độ ……… và biên độ nhiệt ………

Xem chi tiết

Bài 2 trang 15 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 15 vở bài tập Địa lí 7, Dùng các cụm từ: Mùa mưa, mùa khô, xói mòn, ôxit sắt nhôm, hơi nước bốc lên để trình bày quá trình hình thành đất đỏ vàng (feralit) trong môi trường khí hậu nhiệt đới.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 7, So sánh hai biểu đồ khí hậu nhiệt đới A, B, (trang 22 SGK). Phân biệt biểu đồ nào thuộc bán cầu Bắc, biểu đồ nào thuộc bán cầu Nam. Ghi nhận xét vào bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 16 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 16 vbt Địa lí 7, Đặc điểm nào sau đây không đúng với môi trường nhiệt đới:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 16 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 16 vbt Địa lí 7, Tính chất gay gắt của sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa theo mùa khiến đất đai vùng nhiệt đới bị:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 16 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 16 vbt Địa lí 7, Sự phát triển rộng rãi diện tích xa van và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới, là do:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 17 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 17 vbt Địa lí 7, Thảm thực vật vùng nhiệt đới thay đổi theo chiều từ chí tuyến về gần xích đạo lần lượt là:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 19 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 19 vbt Địa lí 7, Quan sát lược đồ các khu vực thâm canh lúa nước (H.3) và ghi chú giải, tô màu theo yêu cầu dưới đây: (tham khảo thêm H.8.4 trang 27 SGK). Tô màu các khu vực có thâm canh lúa nước.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 20 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 20 vbt Địa lí 7, Lập bảng so sánh đặc điểm giữa các hình thức sản xuất nông nghiệp ở đới nóng theo bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 20 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 20 vbt Địa lí 7, Nối mũi tên giữa các dữ liệu dưới đây của sơ đồ H.4 để thể hiện sự gia tăng dân số và sản lượng lương thực ở khu vực châu Á gió mùa.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 21 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 21 vbt Địa lí 7, Dựa vào H.8.6 và H.8.7 trang 29 SGK, hãy lập bảng nhận xét, so sánh hai hình thức làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức với việc bảo vệ môi trường ở vùng đồi núi.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 21 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 21 vbt Địa lí 7, Điều nào không đúng với hình thức sản xuất nông nghiệp kiểu đồn điền: a. Sử dụng nhiều máy móc b. Sử dụng tối đa nguồn lao động thủ công có tiền lương thấp c. Sản phẩm phần lớn dành để xuất khẩu d. Chủ nhân thưừong là tư bản nước ngoài

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất