Bài 32. Các khu vực châu Phi

Bình chọn:
4.8 trên 111 phiếu
Bài 1 trang 69 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 69 vở bài tập Địa lí 7, Lập bảng so sánh sự khác biệt tự nhiên giữa phần phía Tây và phần phía Đông của khu vực Trung Phi theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 69 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ H.32.3 trang 102 SGK, hãy hoàn chỉnh sơ đồ hình 21 sau để nêu sự khác biệt về hoạt động kinh tế giữa 2 khu vực Bắc Phi và Trung Phi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 70 vở bài tập Địa lí 7, Yếu tố cơ bản làm nên sự khác biệt trong sản xuất nông nghiệp giữa 2 môi trường Bắc Phi và Trung Phi là:

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 70 vở bài tập Địa lí 7, Đặc điểm xã hội nổi bật của vùng Bắc Phi so với toàn châu lục là phần lớn dân cư ở đây thuộc chủng tộc:

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 71 vở bài tập Địa lí 7, Dân cư tập trung đông đúc ở cao nguyên Đông Phi, nhờ nơi đây có:

Xem lời giải

Bài 6 trang 71 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 71 vở bài tập Địa lí 7, Phía nam hoang mạc Xa-ha-ra là nơi trồng phổ biến loại cây công nghiệp ngắn ngày:

Xem lời giải