Bài 23. Môi trường vùng núi

Bình chọn:
4.7 trên 135 phiếu
Bài 1 trang 51 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 51 vở bài tập Địa lí 7, Hãy trình bày sự thay đổi của thảm thực vật theo hướng sườn và theo độ cao ở vùng núi An-pơ theo bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 51 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình vẽ (H.15) các hướng sườn núi ở 2 bán cầu Bắc và Nam được đánh số 1, 2 .... dưới đây, hãy xếp thứ tự các sườn đón nắng nhiều nhất đến ít nhất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 52 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát sơ đồ H.23.3 trang 76 SGK, hãy so sánh số tầng thực vật ở đới nóng và đới ôn hòa. Giải thích.

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 52 vở bài tập Địa lí 7, Sử dụng kí hiệu như ở phần chú giải dưới đây để điền vào sơ đồ (H.16) các tầng thực vật tương ứng với độ cao vùng núi nhiệt đới nước ta.

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 53 vở bài tập Địa lí 7, Ở vùng núi ôn đới Bắc bán cầu, sườn đón nắng nhiều, cây cối tốt tươi, thông thường là sườn núi:

Xem lời giải

Bài 6 trang 53 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 53 vở bài tập Địa lí 7, Ở vùng núi nhiệt đới nước ta, rừng phát triển tốt thường tập trung ở sườn núi:

Xem lời giải

Bài 7 trang 53 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 53 vở bài tập Địa lí 7, Sự phân tầng thực vật theo độ cao là do ảnh hưởng của sự thay đổi:

Xem lời giải

Bài 8 trang 53 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 53 vở bài tập Địa lí 7, Các dân tộc miền núi châu Á thường sống ở độ cao 1000m, trong khi các dân tộc miền núi Nam Mĩ lại sống ở độ cao 3000m, là do:

Xem lời giải