Chương VI. Châu Phi

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu
Bài 1 trang 57 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 57 vở bài tập Địa lí 7, Lược đồ H.26.1 trang 83 SGK cho thấy:

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 57 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ H.26.1, trang 83 SGK, hãy ghi chú vào lược đồ H.18 dưới đây vị trí hồ Vic-to-ri-a, sông Nin, sông Ni-giê, sông Công-gô, sông Dăm –be-di, các biển và vịnh bao quanh châu lục.

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 58 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ H.26.1 trang 83 SGK, hãy lập bảng mô tả sự phân bố khoáng sản theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 58 vở bài tập Địa lí 7, Châu phi có khí hậu nóng quanh năm, là do đại bộ phận lãnh thổ:

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 58 vở bài tập Địa lí 7, Xuy-ê là kênh đào có vai trò:

Xem lời giải

Bài 6 trang 59 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 59 vở bài tập Địa lí 7, Bồn địa có lượng mưa dồi dào nhất ở châu Phi là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 59 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 59 vở bài tập Địa lí 7, Địa hình với nhiều cao nguyên rộng, thung lũng sâu, hồ lớn dài và hẹp nằm ở:

Xem lời giải

Bài 1 trang 59 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 59 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát lược đồ H.27.1 và H.27.2, SGK nhận xét mối quan hệ giữa sự biến đổi lượng mưa với sự biến đổi lớp phủ thực vật ở châu Phi, rồi ghi vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 59 vở bài tập Địa lí 7, Điền các kí hiệu dạng chấm, kẻ hoặc tô màu vào lược đồ h.19 theo bảng ghi chú dưới đây để phân biệt vị trí, ranh giới của các kiểu môi trường tự nhiên ở châu Phi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 60 vở bài tập Địa lí 7, Điền vào bảng dưới đây các đặc điểm khác biệt của hai kiểu môi trường nhiệt đới và hoang mạc ở châu Phi.

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 60 vở bài tập Địa lí 7, Đặc điểm nào dưới đây không phải là của tự nhiên châu Phi:

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 61 vở bài tập Địa lí 7, Sự phong phú các loài thú lớn ở môi trường nhiệt đới châu Phi là do nơi đây có nhiều:

Xem lời giải

Bài 6 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 61 vở bài tập Địa lí 7, Môi trường địa trung hải thuộc vào:

Xem lời giải

Bài 7 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 61 vở bài tập Địa lí 7, Khác với nhiều châu lục khác, các môi trường tự nhiên ở châu Phi phân bố:

Xem lời giải

Bài 1 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 61 vở bài tập Địa lí 7, Trình bày và giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi:

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 61 vở bài tập Địa lí 7, Đọc, phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở châu Phi

Xem lời giải

Bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát lược đồ H.29.1 trang 90 SGK, hãy xác định các vùng đông dân, thưa dân ở châu Phi và đánh dấu (x) vào ô thích hợp dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

Điền vào sơ đồ dưới đây các nguyên nhân xã hội đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 7, Nguyên nhân lịch sử nào đã khiến nguồn nhân lực của châu Phi nghèo đi:

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 7, Thắng lợi to lớn của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau năm 1960 có phần đóng góp rất đáng kể của:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất