Bài 13. Môi trường đới ôn hòa

Bình chọn:
4.4 trên 46 phiếu
Bài 1 trang 29 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 29 vbt Địa lí 7, Tính chất trung gian và thất thường của khí hậu ở đới ôn hòa thể hiện ở các đặc điểm.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 29 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 29 vbt Địa lí 7, Hãy điền vào bảng dưới đây để minh họa đặc điểm phân hóa môi trường ở đới ôn hòa.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 30 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 30 vbt Địa lí 7, Ghi kí hiệu vào ô chú giải tương ứng và tô màu vào lược đồ (H.7) dưới đây để minh họa cho tính chất trung gian, thất thường của khí hậu và thời tiết trên lãnh thổ Châu Âu.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 30 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 30 vbt Địa lí 7, Giới hạn của khu vực thuộc đới ôn hòa nằm:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 30 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 30 vbt Địa lí 7, Mưa vào thu đông, mùa hạ khô nóng là đặc điểm của loại môi trường nào:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 31 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 31 vbt Địa lí 7, Tác động của các đợt nóng và đợt lạnh đã làm cho khí hậu, thời tiết vùng ôn đới có đặc điểm:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 31 vở bài tập Địa lí 7

Sự phân hóa theo thời gian của môi trường đới ôn hòa biểu hiện ở sự thay đổi thiên nhiên theo:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 31 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 31 vbt Địa lí 7, Xếp các cảnh quan thực vật vùng ôn đới theo thứ tự từ ven biển vào sâu trong lục địa:

Xem chi tiết