Bài 30. Kinh tế châu Phi

Bình chọn:
4 trên 46 phiếu
Bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 7, So sánh sự khác biệt giữa hai hình thức sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi. Ghi nhận xét vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 65 vở bài tập Địa lí 7, Trả lời những câu hỏi sau: a. Nguyên nhân khiến công nghiệp châu Phi chậm phát triển là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 66 vở bài tập Địa lí 7, Vẽ biểu đồ biểu hiện tỷ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu ở bài tập 3, trang 96 SGK

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 66 vở bài tập Địa lí 7, Cây công nghiệp mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho các nước ven vịnh Ghi-nê là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 66 vở bài tập Địa lí 7, Hai loại gia súc được nuôi theo kiểu du mục ở các vùng khí hậu khô hạn châu Phi là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 66 vở bài tập Địa lí 7, Cây lương thực thông dụng, thích nghi với kiểu khí hậu khô hạn châu Phi là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 67 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 67 vở bài tập Địa lí 7, Nhờ nguồn khoáng sản phong phú, nhiều nước châu Phi đã phát triển mạnh ngành công nghiệp:

Xem lời giải