Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu
Bài 1 trang 37 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 37 vbt Địa lí 7, Hoàn chỉnh sơ đồ (H.9) bằng các cụm từ thích hợp dưới đây để mô tả nguyên nhân và hậu quả tình trạng ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa: mưa axit, khí thải nhà máy, hiệu ứng nhà kính, khí thải xe cộ, thủng tầng ôdôn.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 38 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 38 vbt Địa lí 7, Phân biệt hai hiện tượng ô nhiễm nguồn nước: “ thủy triều đỏ” và “ thủy triều đen”

Xem chi tiết

Bài 3 trang 38 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 38 vbt Địa lí 7, Dựa vào số liệu thống kê (Bài tập số 2 trang 58, SGK) a. Vẽ biểu đồ hình cột (H.10) biểu thị số lượng khí thải bình quân đầu người năm 2000.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 39 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 39 vbt Địa lí 7, Vấn đề môi trường nào sau đây không phải là mối lo của nước đới ôn hòa:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 39 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 39 vbt Địa lí 7, Nghị định Ki-ô-tô đã thống nhất yêu cầu các nước trên thế giới chú ý:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 40 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 40 vbt Địa lí 7, Tình trạng mực nước đại dương ở vùng ven biển có xu hướng dâng cao là do hậu quả trực tiếp gần đây của hiện tượng:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 40 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 40 vbt Địa lí 7, Tác hại của tình trạng mưa axit:

Xem chi tiết