Chương VII - Châu Mĩ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 7, Lãnh thổ châu Mỹ kéo dài:

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 7, Hãy sử dụng các cụm từ dưới đây để hoàn chỉnh sơ đồ hình 23, nhằm nêu rõ vai trò quan trọng của quá trình hình thành cộng đồng dân cư châu Mỹ

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 75 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 35.2 tr.111 SGK, ghép đến hai hoặc ba nội dung ở cột C tương ứng với các ý ở cột A và ghi kết quả vào cột B để chỉ rõ địa bàn cư trú chính của các cộng đồng dân tộc chủ yếu ở châu Mỹ

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 76 vở bài tập Địa lí 7, Vị trí của châu Mỹ: a. Trải dài từ bán cầu Bắc xuống bán cầu Nam

Xem lời giải

Bài 5 trang 76 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 76 vở bài tập Địa lí 7, Điểm nào sau đây không đúng với vai trò của kênh đào Pa-na-ma ở eo đất Trung Mỹ:

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 vở bài tập Địa lí 7

Thảm rừng lá kim ở châu Phi phổ biến ở:

Xem lời giải

Bài 7 trang 77 vở bài tập Địa lí 7

Nền văn minh In-ca là một biểu hiện cao độ trình độ phát triển kinh tế - xã hội của người:

Xem lời giải

Bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 7, Khí hậu Bắc mỹ phân hóa đa dạng: a. Theo chiều từ Bắc xuống Nam lần lượt là khí hậu:

Xem lời giải

Bài 2 trang 77 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 77 vở bài tập Địa lí 7, Sử dụng các kí hiệu thông thường như ghi chú dưới đây, hãy điền vào lược đồ hình 24

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 78 vở bài tập Địa lí 7, Về mặt vị trí địa lý, Bắc Mỹ: a. Nằm từ vòng cực Bắc đến Xích đạo

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 78 vở bài tập Địa lí 7, Những đặc điểm nào dưới đây không phải là của hệ thống núi Coóc-đi-e:

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 7, Địa hình lòng máng của đồng bằng Trung tâm tạo điều kiện cho:

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 79 vở bài tập Địa lí 7, Hệ thống sông, hồ lớn ở đồng bằng Trung tâm, tạo thuận lợi cho:

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 79 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào H.37.1 trang 116 SGK và kiến thức đã học, hãy lập bảng thống kê về mật độ dân số và vùng phân bố dân cư Bắc Mỹ theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 79 vở bài tập Địa lí 7, a. tên 4 vùng kinh tế lớn: Hồ Lớn, Đông Bắc, ven vịnh Mê-hi-cô, ven Thái Bình Dương

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 80 vở bài tập Địa lí 7, Yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tình trạng thưa thớt của dân cư vùng đất phía Tây kinh tuyến 100oT ở Bắc Mỹ

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 80 vở bài tập Địa lí 7, Hai thành phố lớn thuộc dải siêu đô thị ven Hồ Lớn, có dân số trên 5 triệu dân là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 80 vở bài tập Địa lí 7, Tính chất chuyên môn hóa của vùng kinh tế miền nam và ven biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thể hiện ở cơ cấu các ngành công nghiệp tập trung vào lĩnh vực:

Xem lời giải

Bài 6 trang 81 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 81 vở bài tập Địa lí 7, Sự xuất hiện các dải siêu đô thị ở Bắc Mỹ phần lớn gắn liền với:

Xem lời giải

Bài 1 trang 81 vở bài tập Địa lí 7

Nông nghiệp Hoa Kỳ và Ca-na-đa phát triển ở quy mô lớn và trình độ cao là nhờ vào các điều kiện thuận lợi:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất