Chương II - Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

Bình chọn:
4.6 trên 77 phiếu
Bài 1 trang 29 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 29 vbt Địa lí 7, Tính chất trung gian và thất thường của khí hậu ở đới ôn hòa thể hiện ở các đặc điểm.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 29 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 29 vbt Địa lí 7, Hãy điền vào bảng dưới đây để minh họa đặc điểm phân hóa môi trường ở đới ôn hòa.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 30 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 30 vbt Địa lí 7, Ghi kí hiệu vào ô chú giải tương ứng và tô màu vào lược đồ (H.7) dưới đây để minh họa cho tính chất trung gian, thất thường của khí hậu và thời tiết trên lãnh thổ Châu Âu.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 30 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 30 vbt Địa lí 7, Giới hạn của khu vực thuộc đới ôn hòa nằm:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 30 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 30 vbt Địa lí 7, Mưa vào thu đông, mùa hạ khô nóng là đặc điểm của loại môi trường nào:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 31 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 31 vbt Địa lí 7, Tác động của các đợt nóng và đợt lạnh đã làm cho khí hậu, thời tiết vùng ôn đới có đặc điểm:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 31 vở bài tập Địa lí 7

Sự phân hóa theo thời gian của môi trường đới ôn hòa biểu hiện ở sự thay đổi thiên nhiên theo:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 31 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 31 vbt Địa lí 7, Xếp các cảnh quan thực vật vùng ôn đới theo thứ tự từ ven biển vào sâu trong lục địa:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 31 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 31 vbt Địa lí 7, Hãy ghép đôi các nội dung ở cột A phù hợp với các ý ở cột B và ghi kết quả vào cột C để nêu lên những biện pháp mà nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hòa đã áp dụng nhằm sản xuất ra khôi lượng nông sản lớn, có giá trị cao:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 32 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 32 vbt Địa lí 7, Chọn nội dung thích hợp và ghi vào bảng dưới đây để nêu rõ sự phân bố các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới ôn hòa.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 32 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 32 vbt Địa lí 7, Tính chất hiện đại của nền nông nghiệp nhiệt đới ôn hòa thể hiện ở:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 33 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 33 vbt Địa lí 7, Ngành chăn nuôi gia súc lớn ở đới ôn hòa phát triển mạnh từ lâu nhờ:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 33 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 33 vbt Địa lí 7, Trong số những bất lợi của sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa, yếu tố nào không có ảnh hưởng?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 33 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 33 vbt Địa lí 7, Điểm khác biệt trong sản xuất nông nghiệp ở vùng ôn đới so với vùng nhiệt đới là

Xem chi tiết

Bài 7 trang 33 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 33 vbt Địa lí 7, Tính chất tiên tiến của nền nông nghiệp đới ôn hòa biểu hiện ở

Xem chi tiết

Bài 1 trang 34 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 34 vbt Địa lí 7, Nêu rõ ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa và nơi phân bố vào bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 34 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 34 vbt Địa lí 7, Cảnh quan công nghiệp đới ôn hòa biểu hiện ở hình ảnh:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 34 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 34 vbt Địa lí 7, Quan sát ảnh cảng Đuy – xbua (Đức) H-15.4 và 15.5 trang 52 SGK. Nhận xét a. Cách bố trí khu dân cư (chú ý khu dân cư so với hướng chảy của sông Rai-nơ và hướng gió):

Xem chi tiết

Bài 4 trang 35 vở bài tập Địa lí 7

Ở đới ôn hòa, các khu công nghiệp được ưu tiên bố trí:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 35 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 35 vbt Địa lí 7, Việc tập trung các xí nghiệp có liên quan với nhau vào trong một khu công nghiệp không nhằm mục đích

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất