Bài 60. Liên minh châu Âu

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Bài 1 trang 127 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 127 vở bài tập Địa lí 7, Hãy xác định tên 15 thành viên của Liên minh châu Âu (EU) được đánh số trên sơ đồ hình 42 theo thời điểm gia nhập.

Xem lời giải

Bài 2 trang 128 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 128 vở bài tập Địa lí 7, Liên minh châu Âu (EU) là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực trên thế giới nhờ ở cơ cấu toàn diện của tổ chức này:

Xem lời giải

Bài 3 trang 128 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 128 vở bài tập Địa lí 7, Hãy tính và điền vào bảng số liệu sau đây các chỉ số mật độ dân số và GDP bình quân đầu người của các nước trong Liên minh châu Âu (Năm 2001)

Xem lời giải

Bài 4 trang 128 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 128 vở bài tập Địa lí 7, Tiền thân của tổ chức Liên minh châu Âu ngày nay chính là: a. Cộng đồng than thép châu Âu

Xem lời giải

Bài 5 trang 128 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 128 vở bài tập Địa lí 7, Sự hấp dẫn của tổ chức Liên minh châu Âu, biểu hiện ở:

Xem lời giải

Bài 6 trang 129 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 129 vở bài tập Địa lí 7, Sự thống nhất trong đa dạng về văn hóa – xã hội của Liên minh châu Âu thể hiện ở chính sách:

Xem lời giải

Bài 7 trang 129 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 129 vở bài tập Địa lí 7, Yếu tố nào đóng vai trò quyết định cho việc mở rộng mối quan hệ kinh tế - xã hội giữa EU với các tổ chức kinh tế - xã hội trên thế giới:

Xem lời giải