Bài 3. Quần cư. Đô thị hóa

Bình chọn:
4.6 trên 110 phiếu
Bài 1 trang 9 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 9 vbt Địa lí 7, Điền vào ô trống ở bảng dưới đây những điểm khác biệt cơ bản giữa hai hình thức quần cư đô thị và quần cư nông thôn:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 9 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 9 vbt Địa lí 7, Dựa vào bảng thống kê trang 12 SGK, hãy:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 10 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 10 vbt Địa lí 7, Hãy điền tên 10 siêu đô thị: Cai-rô, Xao Pao-lô, Mum-bai, La-gốt, Niu Đê-li, Thiên Tân, Ma-ni-la, Thượng Hải, Ô-xa-ca Cô-bê, Xơ-un vào hàng có tên nước tương ứng.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 10 vbt Địa lí 7, Nhìn chung trên toàn thế giới, tỉ lệ người sống ở nông thôn có xu thế:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 10 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 10 vbt Địa lí 7, Câu nói “Nhất cận thị, nhì cận giang”, đúc kết một kinh nghiệm quần cư của nhân dân ta trước đây, có nghĩa là việc quần cư nên dựa vào:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 10 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 10 vbt Địa lí 7, Sự xuất hiện ngày càng nhiều các siêu đô thị trên thế giới là dấu hiệu cho thấy:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 10 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 10 vbt Địa lí 7, Đô thị hóa được hiểu là:

Xem chi tiết