Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bình chọn:
4.8 trên 62 phiếu
Bài 1 trang 105 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 105 vở bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ hình 34 dưới đây bằng cách điền vào chỗ chấm các nội dung thích hợp để nêu rõ đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 105 vở bài tập Địa lí 7, Nêu rõ thế mạnh kinh tế của các nước Ô-xtrây-li-a, Niu Di-len và các quốc đảo bằng cách bổ sung các nội dung thích hợp vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Trên lục địa Ô-xtrây-li-a, đại bộ phận dân cư chỉ tập trung ở vùng:

Xem lời giải

Bài 4 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Nguồn tài nguyên phong phú nhất của các quốc đảo trong châu Đại Dương là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Nguồn tài nguyên khoáng sản tập trung nhiều nhất ở miền Tây lục địa Ô-xtrây-li-a là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Tính chất tiên tiến của nền nông nghiệp Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len thể hiện ở:

Xem lời giải