Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu
Bài 1 trang 121 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 121 vở bài tập Địa lí 7, Lập bảng so sánh đặc điểm của địa hình, tài nguyên và thế mạnh kinh tế của ba miền địa hình ở khu vực Tây và Trung Âu

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 121 vở bài tập Địa lí 7, Hãy điền vào lược đồ hình 40 địa điểm phân bố các mỏ khoáng sản, hai sông lớn: Rai-nơ, Đa-nuýp, ba vùng núi trẻ: An-pơ, Pê-rê-nê, Các-pát dựa vào các kí hiệu như gợi ý ở phần ghi chú - Tô màu phân biệt 3 vùng khu vực địa hình

Xem lời giải

Bài 3 trang 122 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 122 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu trang 174 SGK, hãy: a. Tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước và ghi vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 122 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 122 vở bài tập Địa lí 7, Tuy cùng chịu ảnh hưởng của gió Tây ôn đới và dòng biển nóng, nhưng khí hậu Bắc Âu và Tây Âu khác nhau, chính là do sự khác biệt:

Xem lời giải

Bài 5 trang 123 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 123 vở bài tập Địa lí 7, Điều nào không đúng với tính chất chung của sông ngòi miền Tây Âu:

Xem lời giải

Bài 6 trang 123 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 123 vở bài tập Địa lí 7, Thế mạnh kinh tế chung của hai vùng núi An-pơ và Các-pát là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 123 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 123 vở bài tập Địa lí 7, Vùng núi cổ ở Tây Âu là nơi sớm phát triển các ngành công nghiệp:

Xem lời giải