Bài 33. Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu
Bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 7, Cùng nằm trong môi trường nhiệt đới, nhưng khí hậu 2 vùng Bắc Phi và Nam Phi lại khác nhau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 7, Nêu một số đặc điểm của công và nông nghiệp Nam Phi

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 71 vở bài tập Địa lí 7, Theo số liệu trang 106 SGK thì: + Bình quân thu nhập đầu người của Cộng hòa Nam Phi là ………….. USD/người.

Xem lời giải

Bài 4 trang 72 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 72 vở bài tập Địa lí 7, Về mặt xã hội, cộng hòa Nam Phi trước đây đã từng nổi tiếng là một quốc gia có:

Xem lời giải

Bài 5 trang 72 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 72 vở bài tập Địa lí 7, Hai khu vực Bắc Phi và Nam Phi đều có những nét tương đồng về:

Xem lời giải

Bài 6 trang 72 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 72 vở bài tập Địa lí 7, Yếu tố cơ bản nào khiến hai môi trường nhiệt đới Bắc Phi và Nam Phi có giới thực vật và động vật phong phú khác biệt nhau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 72 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 72 vở bài tập Địa lí 7, Trong nông nghiệp, hai vùng Bắc Phi và Nam Phi đều có chung thế mạnh là xuất khẩu các sản phẩm:

Xem lời giải