Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Bình chọn:
4.7 trên 129 phiếu
Bài 1 trang 67 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 67 vở bài tập Địa lí 7, Hoạt động kinh tế đối ngoại chủ yếu của châu Phi là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 67 vở bài tập Địa lí 7, Tham khảo lược đồ kinh tế châu Phi H. 31.1. SGK hãy điền vào H.20 dưới đây: a. Tên các cảng xuất nhập khẩu

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 68 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào H.29.1 trang 90 SGK, hãy lập bảng thống kê số đô thị trên 1 triệu dân ở châu Phi

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 7, Nước có nhiều loại hình dịch vụ, mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 68 vở bài tập Địa lí 7, Khu vực có tỷ lệ dân số thành thị cao nhất hiện nay ở châu Phi là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 68 vở bài tập Địa lí 7, Tình trạng đói kém xảy ra thường xuyên ở châu Phi là do châu lục này:

Xem lời giải

Bài 7 trang 69 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 69 vở bài tập Địa lí 7, Hiện tượng bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi là kết quả của:

Xem lời giải