Chương IX - Châu Đại Dương

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 103 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 103 vở bài tập Địa lí 7, Lập bảng tóm lược về nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 vở bài tập Địa lí 7

Hãy điền vào lược đồ hình 33 tên các đảo lớn, các quần đảo (A, B...) vị trí đường kinh tuyến 180oT, xích đạo và chí tuyến (1,2,3...) để minh họa không gian bao la của châu Đại Dương.

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 vở bài tập Địa lí 7

Châu Đại Dương được gọi là “Thiên đường xanh” của Thái Bình Dương nhờ vào sự ưu đãi của thiên nhiên:

Xem lời giải

Bài 4 trang 104 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 104 vở bài tập Địa lí 7, Những yếu tố nào sau đây không có tác động đến sự khô hạn của đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a:

Xem lời giải

Bài 5 trang 104 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 104 vở bài tập Địa lí 7, Đảo san hô là loại đảo hình thành: a. Ven bờ lục địa nông, có đá ngầm

Xem lời giải

Bài 6 trang 104 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 104 vở bài tập Địa lí 7, Bộ phận của châu Địa Dương có kiểu khí hậu hoàn toàn ôn đới hải dương là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 104 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 104 vở bài tập Địa lí 7, Lục địa Ô-xtrây-li-a nổi tiếng vì sự độc đáo của: a. Hàng trăm loại bạch đàn

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 105 vở bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ hình 34 dưới đây bằng cách điền vào chỗ chấm các nội dung thích hợp để nêu rõ đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 105 vở bài tập Địa lí 7, Nêu rõ thế mạnh kinh tế của các nước Ô-xtrây-li-a, Niu Di-len và các quốc đảo bằng cách bổ sung các nội dung thích hợp vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Trên lục địa Ô-xtrây-li-a, đại bộ phận dân cư chỉ tập trung ở vùng:

Xem lời giải

Bài 4 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Nguồn tài nguyên phong phú nhất của các quốc đảo trong châu Đại Dương là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Nguồn tài nguyên khoáng sản tập trung nhiều nhất ở miền Tây lục địa Ô-xtrây-li-a là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Tính chất tiên tiến của nền nông nghiệp Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len thể hiện ở:

Xem lời giải

Bài 1 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào H.48.1 và lát cắt địa hình H.50.1 (vĩ tuyến 30oN) SGK, hãy nêu đặc điểm của các khu vực địa hình Ô-xtrây-li-a theo yêu cầu trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 vở bài tập Địa lí 7

Dựa vào hình 48.1, hình 50.2 và 50.3 SGK, nêu nhận xét về sự phân bố mưa ở Ô-xtrây-li-a và ghi vào bảng sau đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 108 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 108 vở bài tập Địa lí 7, Sử dụng các kí hiệu chấm, mũi tên, ghi chú cho các loại gió và ác dòng biển nóng, biển lạnh lên lược đồ hình 35 sau:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất