Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Bài 1 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào các biểu đồ khí hậu hình 52.1, hình 52.2, hình 52.3 trang 156, 157 SGK, hãy lập bảng so sánh sự khác biệt giữa các kiểu khí hậu ôn đới ở châu Âu:

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 112 vở bài tập Địa lí 7, Sử dụng các kí hiệu (hoặc tô màu tùy chọn) như gợi ý ở phần ghi chú trên lược đồ hình 37 dưới đây, để: a. Mô tả sự phân bố các kiểu khí hậu ở châu Âu

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 112 vở bài tập Địa lí 7, Hãy xác định kiểu môi trường tương ứng với đặc điểm khí hậu, sông ngòi và thảm thực vật ở châu Âu bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 113 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 113 vở bài tập Địa lí 7, Thảm thực vật tiêu biểu cho vùng Bắc Biển Đen và vùng Đông Nam châu Âu là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 113 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 113 vở bài tập Địa lí 7, Nước có ba kiểu khí hậu cùng lúc trên lãnh thổ ở châu Âu là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 113 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 113 vở bài tập Địa lí 7, Nước nào sau đây có kiểu khí hậu ôn đới hải dương đặc trưng nhất của châu Âu

Xem lời giải

Bài 7 trang 113 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 113 vở bài tập Địa lí 7, Trong môi trường ôn đới lục địa ở châu Âu, xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là các thảm thực vật:

Xem lời giải